De Zijpe 37
2673 BE Naaldwijk
06 22525834 / 0174 503968
info@deletesloopwerken.nl

Asbestverwijdering

Tot begin jaren negentig was het gebruik van asbest voor vele toepassingen nog de normaalste zaak van de wereld. Door een sterke bedreiging van de volksgezondheid werd het gebruik van asbest aan banden gelegt. Dit heeft er echter niet in geresulteerd dat alles asbest verdwenen is. Delete sloopwerken kan asbest verwijderen uit alle locaties die hiermee voorzien is.

Asbestverwijdering is gebonden aan strikte wet- en regelgeving en mag alleen door een gecertificeerd bedrijf volgens het SCA-Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530 worden verwijderd, Delete sloopwerken werkt volgens de SCA-Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530. 

De Zijpe 37
2673 BE Naaldwijk
06 22525834 / 0174 503968
info@deletesloopwerken.nl